Scurt istoric al liceului 

            Istoria Liceului Teoretic "Andrei Bârseanu" Târnăveni se integrează în tradiţia şcolii româneşti de pe meleagurile Târnavei.
            Liceul Teoretic mixt de stat, primul de acest fel din oraş, a luat fiinţă în anul şcolar 1946/1947, conform ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 308/1946, în localul Gimnaziului de Stat "Andrei Bârseanu", situat în strada Republicii nr. 90.
            Gimnaziul mixt de stat "Andrei Bârseanu" îşi are originea în existenţa unei şcoli de fete, încă de la 1888,pe lânga care, în 1900 s-a înfiinţat o şcoală civilă de băieţi.
             În anul 1919, cele două şcoli au fost preluate de la administraţia austro-ungară ca o singura şcoală civilă mixtă, pentru ca în 1922, să se divizeze şcoala civilă de fete şi şcoala civilă de baieţi, ca două unităţi şcolare distincte. În 1925, cele două şcoli civile s-au transformat în gimnazii: Gimnaziul de fete "Oltea Doamna" şi Gimnaziul de băieţi "Andrei Bârseanu", cu patru clase, având un număr de 95 de elevi.
             Transformarea gimnaziului mixt în liceu a fost determinată de dezvoltarea economică şi socială a oraşului, devenit centru industrial în fostul judeţ Târnava-Mică. În anul şcolar 1948/1949 au apărut primii absolvenţi ai cursului complet de liceu cu 11 clase.
             În perioada anilor şcolari 1953/1954 şi 1956/1957, învăţământul liceal a trecut prin câteva prefaceri care au dus la o reducere a duratei de şcolarizare, de la 11 la 10 clase, astfel încât în anul şcolar 1956/1957 au existat două serii de absolvenţi.
            Ulterior, în anul şcolar 1957/1958 s-a revenit la forma de învatamânt liceal cu 11 clase iar din 1968, durata şcolarizării s-a stabilit la 12 ani. Din 1947/1948, pe lânga Liceul Teoretic Mixt s-a înfiinţat si un Liceu seral. După o perioadă în care a funcţionat ca unitate şcolară independentă a devenit parte componentă a secţiei de zi a liceului. Începând cu anul şcolar 1955/1956, s-a creat o secţie cu limba de predare maghiară, curs de zi.
             În anii existenţei sale, liceul a purtat diferite denumiri. Astfel, pâna în 1948, s-a numit Liceul Teoretic Mixt de Stat "Andrei Bârseanu" (în memoria unui carturar român din Transilvania, membru al Academiei Române, vicepreşedinte ales în 1912 şi preşedinte al ASTREI), între 1948-1964 "Alexandru Sahia".
             Începând cu 15 septembrie 1960, liceu s-a mutat într-un nou local, situat pe strada Republicii nr. 15, unde funcţionează şi în prezent, într-o clădire cu doua etaje, 14 săli de clase, două laboratoare, bibliotecă, sală de sport şi teren de sport. În 1964, a primit denumirea de Şcoala Medie Nr. 1, în 1965, Liceul Real-Umanist Nr.1, în 1990 Liceul Teoretic Târnaveni, iar în prezent Liceul Teoretic "Andrei Bârseanu".
            Pe parcursul anilor, şcoala a fost înzestrata cu mobilier şi materialul didactic necesar, iar baza materială s-a dezvoltat prin crearea de noi laboratoare şi cabinete al căror număr se ridică astăzi la cinci: informatică(2), fizică-chimie, biologie, limba română.
            Liceul a cunoscut perioade dificile, dar şi-a câştigat în timp un prestigiu real. Acest lucru se datorează generaţiilor de cadre didactice şi elevi care s-au succedat.
            Printre dascălii care au contribuit la creşterea prestigiului şcolii prin calităţile lor morale şi profesionale, se numără: prof. Oproescu Petre, director al liceului între 1947-1978, prof. Frâncu Constantin, director al liceului între anii 1979-1991, prof. Covrig Ionel, director al liceului între anii 1991-1998 şi profesorii: Moraru Maria, Szakacs Andrei, Titea Ioan, Calapăr Gheorghe, Ionescu Nicolae, Gherman Vasile, Tatiana şi Ştefan Covrig, Şuteu Iustin, Bot Gheorghe, Gaspar Gheorghe, Balint Tiberiu, Sandru Tatiana, Popescu Olimpia, Oraseanu Ioan, Chiujdea Nora, Gherendi Maria, Szabo Maria, Kocsis Francisc, Popa Ioan, Riţiu Ion, Riţiu Viorica, Scheitz Endre Petru, Coman Rodica, Papp Imre, Popa Elisabeta, Moga Anica, Strilciuc Valentin şi mulţi alţii.
            Toţi aceşti profesori au dăruit şcolii şi elevilor cei mai frumoşi ani ai vieţii şi au contribuit la formarea altor generaţii de dascăli care au preluat firesc responsabilitatea educării tinerilor.
             Istoria liceului nostru se concretizează în acest transfer de competenţe, în acest flux care a însufleţit sălile de clasă.

© 2006 Liceul Teoretic "Andrei Barseanu" Tarnaveni
Administrator site: ing. Moldovan Adriana
adrflav@yahoo.com
Nu ne asumam nicio raspundere pentru eventualele inadvertente !